Medea 2005


Časopis MEDEA, ročník 2005ŠTÚDIE


MAREK VERČÍK: Vojenské umenie Etruskov

DANIELA MURÁNYIOVÁ: Život rímskej spoločnosti v 1. a 2. storočí po Kristovi (na základe korešpondencie Gaia Plinia mladšieho)

DANIEL STRAKA: Idea Ríma v diele Ammiana Marcellina

KATARÍNA NÁDASKÁ: Príroda a svet v diele Etymologiae od Izidora zo Sevilly

MÁRIO BIELICH: Lovecko-zberačské spoločenstvá v Škandinávii. Saamovia

MAREK MEŠKO: Snaha Byzancie o konečné riešenie pečenežského problému: Výprava Alexia I. Komnéna proti Dristre roku 1087


RUBRIKY


RECENZIE


Kožiak, R. – Nemeš, J. (Zost.): Pohanstvo a kresťanstvo. Zborník z konferencie usporiadanej 5. – 6. II. 2003 v Banskej Bystrici, Bratislava, Chronos 2004, 319 s. (Peter Podolan)

Fletcher, R.: Kříž a půlměsíc. Praha 2004, 144 s.(Branislav Kovár)

Hošek, R.: Náboženství antického Řecka. Praha 2004, 239 s. (Branislav Kovár)

Škvarna, D.: Začiatky moderných slovenských symbolov. /K vytváraniu národnej identity od konca 18. do polovice 19. storočia./ Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2004, 130 s. (Peter Podolan)

Steinhübel, J.: Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska, Rak – Veda: Bratislava 2004, 576 s. (Miroslav Lysý)

Collins, R.: Evropa raného středověku 300–1000. Praha, Vyšehrad 2005, 480 s.
(Marko Mižičko)


AD REM – Rozhovor s PhDr. Danielou Dvořákovou, CSc.


Žiadne komentáre: