Medea 2003


Časopis MEDEA, ročník 2003ŠTÚDIE


TEREZA BELANOVÁ: Výpovedné možnosti dokladov textilnej produkcie – od paleolitu po dobu laténsku

PETER PODOLAN: Komunikácie v oblasti stredného a dolného toku Váhu v mladšej a neskorej dobe bronzovej a dobe halštatskej

IVANA KVETÁNOVÁ: Kult Jova Dolichéna

EVA KOTLÁRIKOVÁ: Obraz panovníka Petra Orseola v uhorských a nemeckých prameňoch

ŽOFIA PAKANOVÁ: Vznik hradu a panstva Gýmeš a jeho vývoj do konca 13. storočia


RUBRIKY


RECENZIE

Dvořáková, D.: Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. (Miroslav Lysý)

Le Goff, Jacques: Život v znamení histórie. Rozhovory s Marcom Heurgonom. (Patrik Kunec)

Pavel Dvořák: Stopy dávnej minulosti I – II. (Branislav Kovár)

Jarmila Bednaříková: Stěhování národů. (Marko Mižičko)


REFLEXIE


V labyrinte krivých zrkadiel (Ivan Varšo)

Dejiny v službách publicistiky – niekoľko poznámok k tvorbe P. Johnsona (Miroslav Lysý)


AD REM – Rozhovor s PhDr. Pavlom Dvořákom


Žiadne komentáre: