Medea 2012Časopis MEDEA, ročník 2012


Úvod


stiahnuť Medeu 2012 vo formáte pdf


ŠTÚDIE


JURAJ HRICA: Obraz Židov v Tacitovom diele Historiae

ĽUDMILA MASLÍKOVÁ: Vývoj cestnej siete v regióne dolného Ponitria do začiatku 15. storočia

VIKTOR ADAMOVIČ: Roman Danielovič a Rakúsko

ANETA HARAMIAOVÁ: Uhorský panovník pod cirkevnou kliatbou. Misia pápežského legáta Jakuba Pecorariho v Uhorsku

LUKÁŠ RYBÁR: Moskovská spoločnosť v Rusku v 2. polovici 16. storočiaRUBRIKY


Recenzie

LISOVÝ, Igor. Trpká vůně vlčích máků. 50 poněkud netradičních otázek a odpovědí o dějinách a kultuře Černomoří v antice. Ostrava : vlastním nákladem, 2011, 170 s. (Tomáš Klokner)

HLEDÍKOVÁ, Zdenka. Svět české středověké církve. Praha : Argo, 2010, 504 s. (Michal Šebeňa)

PINKUS, Assaf. Patrons and Narratives of the Parler School. The Marian Tympana 1350-1400. München; Berlin : Deutscher Kunstverlag, 2009, 251 s. (Miroslava Jaššová)


Správy z konferencií a výstav

Niederösterreichische Landesausstellung 2011. Erobern – Endecken – Erleben im Römerland Carnuntum, 16. apríl – 15. november 2011, Petronell-Carnuntum; Bad Deutsch-Altenburg; Hainburg an der Donau. (Tomáš Klokner)

Review: „France 1500: Between the Middle Ages and the Renaissance”, Paris (Jana Gajdošová)

Diversitas scientiae – Vielfalt des Wissens in Mittelalter und Renaissance, Mníchov (Eva Šefcová)


Reflexia – Svätoštefanská koruna a jej idea (Szabolcs Mózes)


Ad rem – Obmedzenosť je našim údelom“ Rozhovor s Doc. PhDr. Ivanom Gerátom, PhD.

Žiadne komentáre: