Medea 2010/2011


Časopis MEDEA, ročník 2010/2011
Úvod

ŠTÚDIE

ZUZANA JAMRICHOVÁ: Rodinný život vo vázovom umení archaického a klasického Grécka

ADAM MESIARKIN: Úloha družiny pri formovaní základov včasnostredovekých politických jednotiek v strednej a východnej Európe

DUŠAN ZUPKA: Dvorské slávnosti, rituály a panovnícka symbolika arpádovského Uhorska

ADAM SITÁR: Účasť grófa Štefana z Blois pri obliehaní Antiochie počas prvej križiackej výpravy

MICHAELA KRNÁČOVÁ: Patrons and Readers of High Medieval Literature. The case of Eleanor of Aquitaine, Eleanor of Provence, and Eleanor of Castile

MARTIN KREJČÍ: Dejiny Moldavského vojvodstva počas vlády Ľudovíta I. Veľkého a jeho vzťah k stredovekému UhorskuRUBRIKY

Recenzie

Furmánek, Václav. Radzovce. Osada ľudu popolnicových polí. Nitra : AÚ SAV, 2010, 121 s. (Dana Marková)

Wihoda, Martin. Morava v době knížecí 906 – 1197. Praha, NLN : 2010, 468 s. (Miroslav Lysý)

Derolez, Albert. The paleography of gothic manuscript books. From the twelfth to the early sixteenth century. Cambridge : Cambridge University Press, 2010, 203 s. (Eva Šefcová)

Illert, Martin (ed.). Doctrina Addai. De Imagine Edessena. Die Abgarlegende. Das Christusbild von Edessa. Turnhout : Brepols, 2007, 372 s. (Matej Gogola)


Diskusia

Transkripcia priezvisk? (Alebo zopár poznámok k posledným reakciám) (Gabriel Szeghy)


Ad rem – Rozhovor s historikom Jánom Steinhübelom

Žiadne komentáre: